Mesto

Vážení občania !

Medzinárodná nákladná doprava ktorá prechádza obytnými zónami miest a obcí, je zdrojom nadmerného hluku, emisií a vibrácií. Tieto faktory negatívne vplývajú na zdravé životné prostredie. Zároveň preťažené cesty sú príčinou častých dopravných nehôd. Tento problém trvá niekoľko rokov, ale napriek tomu všetky vlády po roku 1989 tomu nevenovali dostatočnú pozornosť.

Mesto Giraltovce sa zapojí do výzvy mesta Prešov v blokovaní štátnej cesty 1/73, ktorá prechádza aj cez naše mesto, a to polhodinovou prechádzkou cez prechody v centre mesta, aby sme zablokovali dopravu a tým urýchlili proces výstavby  rýchlostnej cesty R4 vo štvrtok 22. júna  2017  o 16.00 hod.

Giraltovčania opäť zabojujú za výstavbu R4

Aj v našom meste prebieha ďalšia petícia na výstavbu  rýchlostnej cesty R4.  Podpisovú akciu  v kraji organizuje združenie Lepší Prešov. Občania z nášho okresu a kraja žiadajú o bezodkladné zaradenie budovania plánovaných úsekov rýchlostnej cesty v kraji medzi najvyššie priority vlády SR pri rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku a o prehodnotenie a úpravu harmonogramu výstavby cestných komunikácií. A to tak, aby sa vybudovnie cesty a jej definitívne odovzdanie do užívania  realizovali v čo najkratšom čase, čím sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia, k znižovaniu regionálnych disparít, k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. Rýchlostná cesta R4 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií dobudovať novú kapacitnú rýchlostnú cestu  vyhovujúcu súčasným a výhľadovým nárokom. Cieľ je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a zlepšenie životného prostredia. Primátor Giraltoviec sa vyjadril, že do petičnej akcie sa mesto zapojilo tiež. „Mesto Giraltovce a vôbec celý okres Svidník sa zapojili do podpisovej akcie spolu s organizátormi z občianskeho združenia Lepší Prešov. Oslovili nás, všetkých starostov z okresu, aby sme ešte raz skúsili vyzbierať podpisy a posúrili túto výstavbu do vlády a Národnej rady, ak sa nám podarí vyzbierať viac ako 100-tisíc podpisov. Teší nás, že aj ten harmonogram, ktorý vláda schválila, je schválený ako červený variant,“ prezradil Ján Rubis.

čítaj viac >>>

 

Súťaž v mŕtvom ťahu

Milí naši priatelia,

v utorok 28. 3. 2017 sa u nás vo Fitness centre SPIDER´s GYM konala súťaž v mŕtvom ťahu. Táto súťaž sa pripravovala dopredu, aby sa všetko do bodky stihlo. Postupne sa nám hlásilo množstvo pretekárov z okolitých miest a obcí, ako napríklad Giraltovce, Vranov nad Topľou, Bardejov, Chotča, Prešov, Levoča a iné. Súťažilo sa v troch kategóriách - ženy, muži a juniori.

Celá súťaž odštartovala o 16.00 hod. v SPIDER´s GYM Giraltovce. Mali ste možnosť si to prísť pozrieť, alebo sledovať živý prenos prostredníctvom facebookovej stránky. Začínali sme kategóriou ženy, v ktorej  sme mali troch rozhodcov.  Hlavný rozhodca bol Róbert Blacha z Chotče, druhý bol Dominik Antoš z Hanušoviec nad Topľou a tretí v poradí bol Marek Pavúk, ktorý sa taktiež zhostil aj úlohy moderátora našej súťaže. Musíme povedať, že boj medzi ženami bol neoblomný, ale ako sa hovorí, všetko sa raz skončí, skončil aj súboj medzi ženami a umiestnili sa takto: Na prvom mieste skončila súťažiaca z DIDO GYMU Martina Vargová, na druhej priečke sa umiestnila súťažiaca zo SPIDER´s GYMU Ľubica Palšová a tretia v kategórii ženy skončila Gabriela Axamská, ktorá súťažila za tím Hanušovce nad Topľou. Všetkým žienkam srdečne blahoželáme.

čítaj viac >>>