Mesto

  • Oznamujeme občanom mesta Giraltovce, že od 1. apríla do 31. mája 2017 bude aj mimo pracovných dní každú sobotu v čase od 08.00 h do 12.00 h otvorený zberný dvor na ul. Tehelnej č. 779 v Giraltovciach, kde môžu občania bezplatne odovzdať elektroodpad, objemný odpad, triedený odpad (papier, plasty, sklo a kovy) a jedlé oleje a tuky z domácností. Pri uložení odpadu na zbernom dvore sú občania povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov Mestského podniku služieb Giraltovce, s.r.o.. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (tráva, lístie, odrezané časti vetiev) si môžu nechať občania po predchádzajúcom oznámení na sekretariáte MsÚ (054/732 24 47) bezplatne zviezť mestskou technikou.
  • Termín vývozu TKO, PLASTOV, SKLA, PAPIERA na rok 2017

Zelené okienko alebo očami MsPS Giraltovce

Na tomto mieste sa budeme od mája „stretávať“ častejšie, aby sme sa spoločne pozreli na niektoré otázky a občas sa aj zamysleli nad problematikou triedenia, zberu a vývozu odpadov, ale aj na iné oblasti života v meste.  Chodím sa prechádzať po meste a, bohužiaľ, si všímam, že stále sa nájdu aj také „sociálne existencie“, ktoré bez akejkoľvek úcty k životnému prostrediu nemajú problém nielen s vyhodením smetí do prírody, ale rovno s vývozom odpadu! „Hlavňe, že na dvore mam poradek, ňe?!“

čítaj viac >>>

Súťaž v mŕtvom ťahu

Milí naši priatelia,

v utorok 28. 3. 2017 sa u nás vo Fitness centre SPIDER´s GYM konala súťaž v mŕtvom ťahu. Táto súťaž sa pripravovala dopredu, aby sa všetko do bodky stihlo. Postupne sa nám hlásilo množstvo pretekárov z okolitých miest a obcí, ako napríklad Giraltovce, Vranov nad Topľou, Bardejov, Chotča, Prešov, Levoča a iné. Súťažilo sa v troch kategóriách - ženy, muži a juniori.

Celá súťaž odštartovala o 16.00 hod. v SPIDER´s GYM Giraltovce. Mali ste možnosť si to prísť pozrieť, alebo sledovať živý prenos prostredníctvom facebookovej stránky. Začínali sme kategóriou ženy, v ktorej  sme mali troch rozhodcov.  Hlavný rozhodca bol Róbert Blacha z Chotče, druhý bol Dominik Antoš z Hanušoviec nad Topľou a tretí v poradí bol Marek Pavúk, ktorý sa taktiež zhostil aj úlohy moderátora našej súťaže. Musíme povedať, že boj medzi ženami bol neoblomný, ale ako sa hovorí, všetko sa raz skončí, skončil aj súboj medzi ženami a umiestnili sa takto: Na prvom mieste skončila súťažiaca z DIDO GYMU Martina Vargová, na druhej priečke sa umiestnila súťažiaca zo SPIDER´s GYMU Ľubica Palšová a tretia v kategórii ženy skončila Gabriela Axamská, ktorá súťažila za tím Hanušovce nad Topľou. Všetkým žienkam srdečne blahoželáme.

čítaj viac >>>