Mesto

  • Oznamujeme občanom mesta Giraltovce, že od 1. apríla do 31. mája 2017 bude aj mimo pracovných dní každú sobotu v čase od 08.00 h do 12.00 h otvorený zberný dvor na ul. Tehelnej č. 779 v Giraltovciach, kde môžu občania bezplatne odovzdať elektroodpad, objemný odpad, triedený odpad (papier, plasty, sklo a kovy) a jedlé oleje a tuky z domácností. Pri uložení odpadu na zbernom dvore sú občania povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov Mestského podniku služieb Giraltovce, s.r.o.. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (tráva, lístie, odrezané časti vetiev) si môžu nechať občania po predchádzajúcom oznámení na sekretariáte MsÚ (054/732 24 47) bezplatne zviezť mestskou technikou.
  • Termín vývozu TKO, PLASTOV, SKLA, PAPIERA na rok 2017

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov v Giraltovciach

„Jeden svet je medzinárodný festival dokumentárnych filmov, ktorý tento rok oslavuje už svoj 17. ročník. Mimo medzinárodnej scény má na Slovensku svoje hlavné sídlo v Bratislave, kde festival trvá 6 dní a premieta sa v 7 kinosálach. Okrem toho existujú ešte aj jeho regionálne pobočky. Giraltovce sa stali pre tento ročník jeho 22. pobočkou. Regionálny festival môžete vidieť aj v Banskej Bystrici, Martine, Žiline, ale aj v Poprade, Humennom, či Bardejove.“

čítaj viac >>>

Jozef Košút trénerom Slovana

Všetci priaznivci futbalu už vedia, že na poste kormidelníka MFK Slovan Giraltovce nastala zmena. Doterajšieho trénera Ondreja Desiatnika nahradil Jozef Košút. Pre mnohých Giraltovčanov je toto meno neznáme. Ide však o fundovaného a ambiciózneho odborníka, absolventa Fakulty telesnej výchovy a športu Karlovej univerzity v Prahe. Narodil sa v roku 1978 a v mládežníckom futbale hral najprv za Chynorany a potom za dospelých v Modrom Kameni, Plachtinciach a Veľkom Krtíši. V týchto kluboch pôsobil aj ako tréner.

čítaj viac >>>