Lekári


Praktická ambulancia pre dospelých 

 • MUDr. Jozef Deutsch
 • APOLON, s. r .o.
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 43
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok 

Praktická ambulancia pre dospelých 

 • MUDr. Miheličová  Ingrid 
 • MEDMIH, s. r. o
 • Tel.č.: (+421) 54 736 44 47, (+421) 54 488 82 28            
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok 

Praktická ambulancia pre deti a dorast

 • MUDr. Hrinko Jozef   
 • NZZ ESKULAP,  s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 736 47 30, (+421) 54 488 82 34                     
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok 

Stomatologická ambulancia

 • MUDr. Líšková Branislava
 • S-Dental s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 732 20 32                                         
 • Prac. doba: Pondelok – Štvrtok, 
 • Piatok – ZŠ Kračúnovce             

Stomatologická ambulancia

 • MUDr. Prazňák Jozef
 • EuPra  s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 732 28 87                                            
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok 

Stomatologická ambulancia

 • MUDr. Mikula Michal
 • NZZ ESKULAP,  s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 732 21 67, (+421) 54 488 82 13                                                       
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok 

Gynekologická ambulancia

 • MUDr. Bača Peter
 • MV-PANAKEIA,  s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 732 28 60, (+421) 54 488 82 35                                                               
 • Prac. doba: Pondelok, Streda a Štvrtok                                                         

Interná ambulancia

 • MUDr. Bujňák Stanislav
 • ZRAV-CENTRUM – SLB,   s. r. o
 • Prac. doba: Utorok, Piatok

Diabetologická  ambulancia

 • MUDr. Ligusová Ľudmila
 • Lek-TOP s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 16                        
 • Prac. doba: Štvrtok

ORL (krčná) ambulancia     

 • MUDr. Želizňáková Nadežda
 • ZENMED  s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 16                                             
 • Prac. doba: Streda

Očná ambulancia   

 • MUDr. Pribula Ondrej
 • MEGA LENS, s. r. o.                                             
 • Prac. doba: Utorok, Piatok

Neurologická ambulancia    

 • MUDr. Čunderlíková Mária
 • NeuroAmbulancia  s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 44                                                                   
 • Prac. doba: Štvrtok

Logopedická ambulancia

 • Mgr. Čabiňák Ivan
 • Logopetko  s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 907 945 032  
 • Prac. doba: Streda

Protetika – ortop. pomôcky

 • Protetika, a. s.
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 17                                                                                       
 • Prac. doba: Utorok

Zubné laboratórium

 • Katuščáková Marta, Vavreková Marta
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 17                                            
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok

Očná optika   

 • Ing. Pribula Ondrej
 • MEGALENS s. r. o.                                                                   
 • Prac. doba: Utorok, Piatok

Kardiologická ambulancia  

 • MUDr. Fulop Peter
 • Interna SK, s. r. o.                                                               
 • Prac. doba: Pondelok

Urologická ambulancia

 • MUDr. Bartl Richard
 • UROLMED, s. r. o.
 • Prac. doba: Štvrtok, Piatok

Ortopedická ambulancia

 • MUDr. Kňazovický Peter
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Tel.č.:  (+421) 54 488 82 26, (+421) 915 223 92                                                                  
 • Prac. doba: Pondelok

Neurologická ambulancia

 • MUDr. Kuchtová Katarína
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Prac. doba: Utorok
 • MUDr. Papirek Martin
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Prac. doba: Piatok
 • Tel.č.:  (+421) 54 488 82 26, (+421) 915 223 921                                                                                  

Chirurgická ambulancia

 • MUDr. Fotta Ján
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Prac. doba: Pondelok
 • MUDr. Frankovský Pavel
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Prac. doba: Streda
 • MUDr. Petraš Vladimír
 • Prac. doba: Piatok
 • Tel.č.:  (+421) 54 488 82 30, (+421) 907 554 987                   

Očná ambulancia

 • MUDr. Uličný Pavel
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Tel.č.:  (+421) 54 488 82 30, (+421) 907 554 987   
 • Prac. doba: Streda

Pneumologická (pľúcna) ambulancia

 • MUDr. Leščišínová Helena
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Tel.č.:  (+421) 915 223 921                            
 • Prac. doba: Streda

Fiziatricko-rehabilitačná ambulancia

 • MUDr. Simová Marcela
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 38, (+421) 915 112 478                                                   
 • Prac. doba: Piatok

Biochemicko-hematologické laboratórium

 • Mgr. Macáková Daniela
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 25, (+421) 908 349 453

RTG pracovisko

 • Haleková Jarmila
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 25, (+421) 908 349 453                       

Infúzne stredisko

 • Mgr. Pacáková Jana
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 30, (+421) 907 554 987                             

Rehabilitačné pracovisko

 • Mgr. Kočišová Miriama
 • Vasičková Slávka
 • Roguľa Vladislav
 • Bc. Lukáčová Ivana
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 38, (+421) 915 112 478                        

Zdravotnícke potreby

 • Martoníková Jana
 • TUAL, s. r. o.
 • Tel.č.: (+421) 54 736 40 41            
 • Email: alma8@centrum.sk               

V budove lekárne Damila – Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.

Praktická ambulancia pre dospelých 

 • MUDr. Vlček Ján
 • MUDr. Bzik Miron
 • Tel.č.: (+421) 908 488 905                         
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok 

Praktická ambulancia pre dospelých 

 • MUDr. Maťaš Milan
 • MUDr. Bzik Miron
 • Tel.č.: (+421) 54 778 12 87, (+421) 908 488 904                                                   
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok 

Gynekologická ambulancia

 • MUDr. Ľuník Ladislav
 • MUDr. Stošeková Zuzana
 • MUDr. Majdová Štefánia
 • Tel.č.: (+421) 915 223 934                                                                         
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok 

Interná ambulancia

 • MUDr. Slivka Marián
 • Prac. doba: Utorok
 • MUDr. Gmitterová Jarmila
 • Prac. doba: Štvrtok
 • Tel.č.: (+421) 918 368 330

USG pracovisko 

 • MUDr. Guľa Ľubomír
 • Tel.č.: (+421) 908 349 453
 • Prac. doba: Štvrtok

Stomatologická ambulancia

 • MUDr. Hutňanová Jana
 • KORAL DENT s. r. o.
 • Tel.č.:  (+421) 907 901 744                         
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok 

Kožná ambulancia

 • MUDr. Paňková Tatiana
 • DERMPAN s. r. o.
 • Tel.č.:  (+421) 54 732 27 93    
 • Prac. doba: Pondelok, Streda, Štvrtok