Mestské zastupiteľstvo

Mgr. Ján Čižek

NEKA, predseda školskej a kultúrnej komisie
adresa: Giraltovce, Budovateľská 168
 
Kontakty
Mobil: (+421) 908 984 876
E-mail:  jan.cizek@giraltovce.sk

Ing. Mária Digoňová

KDH, členka mestskej rady
adresa: Giraltovce, Fučíkova 413/48
 
Kontakty
Mobil: (+421) 918 523 313
E-mail: maria.digonova@giraltovce.sk

Ing. Jaroslav Harajda

KDH, predseda športovej komisie
adresa: Giraltovce, Fučíkova 392/28
 
Kontakty
Mobil: (+421) 910 179 002
E-mail: jaroslav.harajda@giraltovce.sk

Ing. Ján Hažlinský

SDKÚ-DS, predseda komisie správy majetku mesta
adresa: Giraltovce, Dukelská 78/76

Kontakty
Mobil: (+421) 907 794 130
E-mail: jan.hazlinsky@giraltovce.sk

Marek Hliboký

SMER-SD, predseda komisie výstavby
adresa: Giraltovce, Tehelná 11
 
Kontakty
Mobil: (+421) 907 926 197
E-mail: marek.hliboky@giraltovce.sk

MVDr. Martin Končár

NEKA, predseda redakčnej rady
adresa: Giraltovce, Budovateľská 177/17
 
Kontakty
Mobil: (+421) 910 588 070
E-mail: martin.koncar@giraltovce.sk

Ing. Pavel Paľa

SMER-SD, predseda finančnej komisie
adresa: Giraltovce, Dukelská 59/66
 
Kontakty
Mobil: (+421) 902 909 850
E-mail: pavel.pala@giraltovce.sk

Ing. František Schrenk

NEKA, člen finančnej komisie
adresa: Giraltovce, Dukelská 159/58

Kontakty
Mobil: (+421) 907 659 922
E-mail: frantisek.schrenk@giraltovce.sk

Ing. Dušan Verčimak

SDKÚ-DS, člen mestskej rady
adresa: Giraltovce, Dukelská 62/69
 
Kontakty
Mobil: (+421) 915 910 400
E-mail: dusan.vercimak@giraltovce.sk

Mgr. Slávka Vojčeková

SMER-SD,zástupkyňa primátora mesta a členka mestskej rady
adresa: Giraltovce, Bardejovská 15
 
Kontakty
Mobil: (+421) 907 333 910   
E-mail: slavka.vojcekova@giraltovce.sk

Ján Žulták

SMER-SD, predseda komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
adresa: Giraltovce, Kpt. Nálepku 131
 
Kontakty
Mobil: (+421) 905 559 732   
E-mail: jan.zultak@giraltovce.sk