Mestská rada

Mgr. Slávka Vojčeková

Ing. Mária Digoňová

Ing. Dušan Verčimak


Zápisnice zo zasadnutia MsR