Giraltovčania opäť zabojujú za výstavbu R4

Naše mesto patrí k miestam, ktoré už  po druhý raz organizujú podpisovú akciu občanov okresu Svidník za urýchlené začatie výstavby   rýchlostnej cedty R4 Prešov – Vyšný Komárnik. Podarí sa raz zrealizovať túžby východniarov?

Aj v našom meste prebieha ďalšia petícia na výstavbu  rýchlostnej cesty R4.  Podpisovú akciu  v kraji organizuje združenie Lepší Prešov. Občania z nášho okresu a kraja žiadajú o bezodkladné zaradenie budovania plánovaných úsekov rýchlostnej cesty v kraji medzi najvyššie priority vlády SR pri rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku a o prehodnotenie a úpravu harmonogramu výstavby cestných komunikácií. A to tak, aby sa vybudovnie cesty a jej definitívne odovzdanie do užívania  realizovali v čo najkratšom čase, čím sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia, k znižovaniu regionálnych disparít, k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. Rýchlostná cesta R4 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií dobudovať novú kapacitnú rýchlostnú cestu  vyhovujúcu súčasným a výhľadovým nárokom. Cieľ je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a zlepšenie životného prostredia. Primátor Giraltoviec sa vyjadril, že do petičnej akcie sa mesto zapojilo tiež. „Mesto Giraltovce a vôbec celý okres Svidník sa zapojili do podpisovej akcie spolu s organizátormi z občianskeho združenia Lepší Prešov. Oslovili nás, všetkých starostov z okresu, aby sme ešte raz skúsili vyzbierať podpisy a posúrili túto výstavbu do vlády a Národnej rady, ak sa nám podarí vyzbierať viac ako 100-tisíc podpisov. Teší nás, že aj ten harmonogram, ktorý vláda schválila, je schválený ako červený variant,“ prezradil Ján Rubis.

 

NEDOSTATOK PRÍLEŽITOSTÍ

Primátor uviedol, že sa to rieši už roky, no dopad to má hlavne na našu „dolinu“ - málo pracovných príležitostí a odchod mladých ľudí. Najväčší problém vidí v nedostatku práce. „Viac to znevýhodňuje náš región oproti ostatným regiónom Slovenska, pretože je tu slabý príliv investorov a zhoršuje sa sociálne postavenie práve tohto regiónu, dostupnosť k vzdelaniu, prepojeniu k väčším mestám, možnostiam či už za kultúrou alebo prácou. Chýba nám v doprave tá infraštruktúra a myslím si, že s výstavbou R4 by  sem prišiel aj investor a s ním viac pracovných príležitostí, čo nám najviac chýba za posledných päť rokov. V meste máme rapídny odliv mladých ľudí, hlavne teraz, v mesiacoch jún - júl, keď sa končia maturity a začínajú prijímacie pohovory na VŠ. Odchádzajú nám, no nielenže sa odhlásili na prechodný pobyt, ale aj z trvalého pobytu. To nás najviac mrzí, pretože tá práca tu fakt chýba a kraj pod Duklou sa pomaličky vyľudňuje,“ myslí si. Aj preto prijali ponuku Prešovčanov  a zapojili sa do ich petičnej akcie.

ODLIV MLADÝCH

Podľa primátora Rubisa je teraz ťažké povedať, či to má šancu uspieť, ale verí tomu. Problém prirovnal k Orave. „Kolegovia Oravčania bojujú o hraničný priechod na Svrčinovci, verím, že sa to podarí aj tu v Barvinku, aj z toho dôvodu, že vláda SR si musí uvedomiť, že s Poľskom máme najdlhšiu hranicu a iba dva hraničné priechody pre nákladnú a kamiónovú dopravu, čiže tá kamiónová doprava sa strašne zahusťuje. Čo sa týka tranzitu juh - sever,   dva hraničné priechody  sú veľmi málo, a ak už majú byť,  tak vybavené rýchlostnou cestou, aby sa tu netvorili kolóny a nezdržiavalo to našu premávku.“ Zapojiť sa do petície je možné do konca júna. Hárok má obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu - presnú ulicu, názov mesta alebo obce, číslo domu a podpis.

KAMIÓNY STRPČUJÚ ŽIVOT

Ján Rubis tvrdí, že kamiónová doprava komplikuje a znepríjemňuje život obyvateľom regiónu a ničí aj ich majetky. „Strpčuje to život nám, no nielen v našom meste, ale vôbec aj  v dedinách je to nebezpečné. Je to miesto, kde sa ťažko žije, pretože tá kamiónová doprava je veľmi hustá,“ konštatuje. „Táto cesta nie je konštrukčne stavaná na takú silnú kamiónovú dopravu. Dochádza tak k narúšaniu statiky ciest a v poslednom čase i rodinných domov či panelákov. Z toho dôvodu sme, primátori miest a starostovia obcí okresu Svidník, zorganizovali podpisovú akciu,“ objasnil už aj počas priebehu prvej petičnej akcie.