Spoločne prebuďme spiaceho leva v meste

Milí priatelia, kolegovia, známi, rodáci a všetci  tí, ktorí máte radi naše mesto a región!

 

S potešením sme dostali správu, že grantová komisia Šariš ľudom  nám schválila žiadosť o grant na projekt Prebudenie spiaceho leva v Giraltovciach.

Novinkou tohto ročníka bude možnosť okrem grantu získať aj ďalšie finančné zdroje ako finálny bonus. Finančné prostriedky získa projekt s najväčším počtom získaných hlasov v internetovom hlasovaní verejnosti. Hlasovanie už prebieha na stránke www.sarisludom.sk od 2. 7. do 25. 8. 2018 a prostredníctvom mobilného panelu na podujatiach My sme Východ v  5 slovenských mestách.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov grantového programu a symbolické odovzdávanie šekov, ako aj vyhlásenie víťaza bonusu bude v sobotu 01. 09. 2018 počas  Dňa otvorených dverí v pivovare Šariš.

Plastika leva (Národná kultúrna pamiatka) od akademického sochára Faragóa bola odhalená 25. 08. 1918 za účasti vtedajších župných, okresných, ako aj cirkevných hodnostárov v čase, keď ešte prebiehali boje na Slovensku (výlučne na severovýchode jeho územia) a zasiahli aj niekdajšiu časť Giraltovského okresu. Preto okresní predstavitelia dali postaviť v  meste pamätník ako hold padlým, ktorí tu bojovali a padli ešte v časoch, keď ruská cárska armáda prenikla v decembri 1914 až k Šarišskému Štiavniku a roku 1915 sa pri obci Okrúhle front zastavil.

Súčasťou plastiky je nápis v maďarčine  (preklad:  V svetovej vojne za vlasť krv prelievali. Hrdinským synom za vyhnanie  nepriateľských vojsk na znak vďaky postavilo obecenstvo  (zastupiteľstvo) okresu Giraltovce). Pre zviditeľnenie sochy ležiaceho leva držiaceho  v labách uhorskú zástavu  a získanie informácií osadíme k realistickej soche vhodnú tabuľu, na ktorej  budú preklad textu   z maďarčiny a bližšie informácie o soche a o úlohe Giraltoviec v I. svetovej vojne. Súčasťou projektu bude i osvetlenie samotnej sochy a gréckokatolíckeho kostola, na ktorom bola rekonštruovaná veža s osadením medenej kopuly.  K plastike leva pre orientáciu návštevníkov umiestnime na vhodnom mieste i dve smerovacie tabule a, samozrejme, sochu dáme odborníkom vyčistiť. Vidiek, n. o., v minulom roku zrealizovaním projektu Záchrana 600-ročného duba letného, nachádzajúceho sa necelých sto metrov od plastiky leva a v blízkosti kultúrneho domu, vytvorila spolu s Kultúrnym domom v Giraltovciach, bývalým kaštieľom, turisticky zaujímavé atraktívne cieľové miesto pre návštevníkov Giraltoviec. Mesto Giraltovce v súčasnosti  rekonštruuje v tejto lokalite i parkoviská pre motorové vozidlá. Mesto tiež plánuje z príspevku vlády SR  v rámci pomoci okresu Svidník realizovať i dávno očakávané premostenie medzinárodnej komunikácie pri letnom dube, čo iste ocenia žiaci, bicyklisti a peší turisti. Dlhoročnou plánovanou stavbou sa využijú existujúce piliere, ktoré doteraz pôsobili  skôr ako vojnové  bunkre.

Na záver by som chcel  zdôrazniť, že i tieto opatrenia prispejú k atraktívnosti mesta, čo bude mať za následok zvýšenie záujmu o  Giraltovce zo strany turistov.

Preto sa ešte raz na  vás obraciame so žiadosťou: Zapojte sa aj  vy do tejto súťaže a podporte náš projekt.

Ďakujem za všetky  vaše hlasy!

S úctou

 

Luboš Filo – riaditeľ Vidiek, n. o., Giraltovce