Naše mesto chvália za integráciu rómskej komunity

V rozhlasovom vysielaní RTVS sme si mali možnosť pred pár dňami vypočuť zaujímavý príspevok o projektoch a aktivitách, ktoré mesto Giraltovce venuje rómskym spoluobčanom. Odvysielali ho v rámci relácie Rómske slovo.

V reportáži RTVS pochválili mesto za riešenie rómskej problematiky a budovanie bytov nižšieho štandardu. „Čo sa týka rómskej komunity, mesto sa zapája do výziev a vo všetkých, ktoré ministerstvo dávalo a  týkali sa rómskych spoluobčanov, sme jednoznačne zapojení a myslím si, že aj v celku úspešne. V našom meste pracujú komunitné centrum, terénna sociálna práca a miestne občianske poriadkové služby, takzvané MOPS-ky,“ vyjadril sa v rozhovore pre rozhlasovú spravodajsko-publicistickú reláciu o živote Rómov na Slovensku primátor Ján Rubis, podľa slov ktorého zabezpečuje mesto aj „mäkké“ projekty. „Či už je to kurz varenia, kurz pre naše rómske ženy, ale aj čo sa týka aktivít pre zlepšenie životného prostredia - staviame im nájomné byty, klasické, budujeme infraštruktúru čiže vodu, kanál, teraz budujeme stojiská (na odpad), čiže učíme všetkých občanov nášho mesta, aby sa čím viac separoval odpad, budujeme nové verejné osvetlenia, inžinierske siete ťaháme rovnomerne po celom meste a všetky aktivity robíme tak, aby život v meste nebol závislý  od toho, či tam žijú rómski spoluobčania alebo majorita,“ uviedol a priznal tiež, že čo sa darí menej, to sú miestne komunikácie, hlavne úprava na Kukučínovej ulici.

POSUN VPRED

Redaktorku relácie zaujímalo, ako sa mesto za posledných dvadsať rokov zmenilo, ako sa vyvíja život v meste a ako v ňom spolunažívajú občania. „Posun je vidieť... Giraltovce sa za 20 rokov od začiatku zmenili, od reforiem v školstve, zdravotníctve, infraštruktúre.... Podarilo sa nám celkom slušne čerpať aj finančné prostriedky v rámci  EÚ, ktoré sme dali práve do obnovy a zlepšenia života po celej línii,“ povedal primátor. „Čo sa týka spolunažívania rómskej komunity s majoritou, za tie posledné roky tu nie je žiaden problém, aj keď Rómovia tvoria takmer 20 percent. Je to aj zásluha predošlej generácie  učiteľov,  ktorí sa rómskej problematike venovali v  70. - 80. rokoch... Vzdelanostná úroveň našich spoluobčanov je v rámci SR, dovolím si tvrdiť, na podstatne inej úrovni ako v  iných častiach Slovenska, čo sa odzrkadľuje aj na pracovných návykoch a počte nezamestnaných a práve ten nám značne klesol. Mladí chlapci pochopili, že s výučným listom sa dá zamestnať takmer všade v rámci SR. “ Pochválil aj prácu sociálnych pracovníkov. „Naše terénne sociálne pracovníčky sú rešpektované, pomáhajú rómskym spoluobčanom pri problémoch so štátnou správou, samosprávou, vypisovaním papierov a konkurzov. Ich činnosť má značné opodstatnenie, odbremenila prácu úradníkov. A povedal by som, že komunitné centrum takmer nahrádza bývalý ŠKD - školský klub detí, ktoré tam chodia, píšu si úlohy a venujú sa im,“ dodal primátor.

INTEGRÁCIA KOMUNITY

Pracovník Miestnych občianskych poriadkových služieb Matúš Gabčo prezradil, že je v projekte zapojený už od  rokov 2014/2015 a po istej prestávke opäť od roku 2016. „Máme na starosti prechody pre chodcov, ráno a poobede, keď sú deti v škole, aby bezpečne prešli cez  cestu a ďalej je to pochôdzková činnosť po celom meste a okolí, ktoré monitorujeme, pracujeme v ranných a popoludňajších zmenách,“ prezradil pre RTVS a doplnil, že majú už vytvorený dobrý tím a na rozdiel od ťažších začiatkovľudia ich prácu prijali a vnímajú po čase veľmi pozitívne. „Mesto Giraltovce môžeme pokojne zaradiť medzi mestá, kde sa snažia o integráciu rómskej komunity. Primátor mesta je skúsený a vie efektívne využiť možnosti, ktoré štát ponúka. Vďaka dôrazu na vzdelanie a školskú dochádzku v meste funguje schéma sociálneho bývania, fungujú tu terénna sociálna práca, komunitné centrum, miestna poriadková služba a mesto veľmi pozitívne hodnotí aj plánovaný projekt rómskych domovníkov,“ vyjadril sa na sociálnej sieti splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.