Kompostér do každého rodinného domu

Záhradný kompostér je darček do každého dvora. Organický odpad máme kam "spratať" a  ušetríme na hnojivách, pretože si vyprodukujeme vlastný kompost. Odmenou sú nám rozkvitnuté kvety, zdravé kríky a bohatá úroda v biokvalite.

„Mesto Giraltovce sa v júli 2017 zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraný na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Po schválení výzvy, v ktorej sme žiadali financie na nákup 550 záhradných kompostérov, prebehlo verejné obstarávanie. Následne nám boli doručené kompostéry. Každý rodinný dom dostane zdarma jeden kompostér aj s príručkou a návodom na použitie,“ informoval nás Mgr. Ondrej Sopko, projektový manažér mesta Giraltovce.

„Každý deň sa nám podarí zmontovať cca 40 kompostérov, ktoré následne rozvážame do domácností postupne po jednotlivých uliciach. Prosím preto obyvateľov, aby boli trpezliví a nežiadali nás o uprednostnenie,“ dodal vedúci aktivačných prác MsÚ Pavol Švač.

V našom meste za rok vyprodukujeme 927,26 tony komunálneho odpadu, čo je 222,5 kg na jedného občana za rok. Z toho značnú časť tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorého kompostovanie znižuje množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu.

Mesto Giraltovce sa rozhodlo pre zavedenie domáceho kompostovania v kompostovacích zásobníkoch hlavne preto, že v meste je síce na základe schválenia projektu vybudovaná malá kompostáreň, ale táto pokrýva zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu len z mestskej zelene a od bytových domov. Z hľadiska bioodpadu z domov občanov predstavuje táto kompostáreň iba dodatočnú kapacitu pre individuálne prípady väčšieho množstva bioodpadu.

Kompostér JRK, dodávaný do našich domácností, má mimoriadne úžitkové vlastnosti, jednoduchú obsluhu a kompaktné rozmery. Jeho predpokladaná životnosť je viac ako 20 rokov. Pri "slušnom" zaobchádzaní vydržia podstatne dlhšie. Ak sa aj stane, že sa nejaký diel poškodí, dá sa vymeniť za nový. Akýkoľvek diel je možné doobjednať. Tieto kompostéry  majú  mimoriadnu pevnosť, odolnosť voči vysokým teplotám, UV žiareniu a silným mrazom.  Bez problémov sa vysporiadajú s tlakom biologického materiálu vo svojom vnútri. Sú vyrobené zo 100 % recykolvaného polyetylénu. Ten je UV stabilný a preto zaručuje dlhú životnosť a farebnú odolnosť. Kompostéry je možné otvárať z ktorejkoľvek strany. Vyberanie kompostu, jeho dopĺňanie či premiešavanie je jednoduché aj v stiesnených priestoroch.

Ak občan nemá možnosť použiť vyprodukovaný kompost vo vlastnej domácnosti, môže požiadať Mestský podnik služieb o jeho odvoz.

Kompostovanie nie je zložitý proces, aj keď sa to tak môže na prvý pohľad zdať. Hlavné je začať a potom sa už len tešiť z vlastného biokompostu.

 

V prípade, že vám nebol kompostér dodaný, nahláste túto skutočnosť na sekretariáte MsÚ osobne  alebo telefonicky na č. 054 7322447.

Mária Osifová, Foto: Internet,  P. Švač