Predstavitelia vlády rokovali v našom meste

Vláda SR rokovala pred niekoľkými dňami v Giraltovciach. Na výjazdovom stretnutí v našom meste ministri zhodnotili akčný plán svidníckeho okresu a vyčlenili preň takmer 1,3 milióna eur.

 

Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie s niekoľkými vítajúcimi  Giraltovčanmi na námestí. Premiér Peter Pellegrini potešil čakajúcich občanov svojou prítomnosťou medzi prvými. V médiách sa ihneď šírili správy o jeho prílete vrtuľníkom na ihrisko v parku. Počas stretnutia s vládnymi činiteľmi nechýbali pochvalné slová plné prejavov sympatií, ale aj istej kritiky a požiadaviek voči ministrom. Vonku pred MsÚ od nich požadovali hlavne viac pracovných miest, lepší dôchodok či štedrejšie príspevky od štátu, ako aj budovanie rýchlostnej cesty. „Najviac voličov má Smer v okrese Svidník a nič sa tu nedeje. Tu, na východe, nám vláda v ničom nepomáha, vedia o nás, iba keď sú voľby. Najviac by nám pomohla infraštruktúra – dlho sľubovaná rýchlostná cesta R4. Keby tu bola, možno by pritiahla skôr aj investorov,“ vyjadrili sa pre Korzár pani Margita, ale aj Andrej s Pavlom. Podľa nich na východe ľudia zamestnanie buď vôbec nenachádzajú a sú nútení vycestovať na západ alebo do iných krajín, alebo pracujú „od vidím do nevidím“ za minimum.

POMOC REGIÓNU

Snahou vlády je pomôcť najmenej rozvinutým okresom, pričom  sú otvorení aj voči rokovaniam v menších mestách a obciach, jedným z nich sú aj Giraltovce. Počas neho podporili sumou 50-tisíc eur rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch, 15-tisíc eur pridelili na vybudovanie workoutového a detskéhoihriska a na ukončenie revitalizácie environmentálnej záťaže na ulici Serpentíny. Mesto tiež dostalo 80-tisíc eur na vybudovanie výťahu a bezbariérového vstupu do domu kultúry.

Vláda u nás zasadla o 15.00 hodine v dome kultúry. „Čo sa týka výjazdového zasadnutia vlády SR v málo rozvinutých okresoch, 17. septembra zasadala v okrese Svidník, konkrétne v našom meste Giraltovce, v poobedňajších hodinách. A to s tým, že program pre ministrov sme s pani primátorkou zo Svidníka pripravovali na celý deň, čiže aj doobeda aj potom poobede. O 14.00 hodine sa to začalo stretnutím premiéra a podpredsedu  vlády a ministrov so starostami a pozvanými hosťami v zasadačke MsÚ. Vláda prišla zhodnotiť akčný  plán okresu Svidník,“ hodnotí primátor Ján Rubis. Naše mesto predložilo hodnotiacu správu o plnení uznesenia vlády SR z minulého roku, keď bol akčný plán schvaľovaný. „Čo sa týka príspevku pre naše mesto, z môjho pohľadu bola dokončená protipovodňová ochrana... Máme dokončené výberové konanie na dodávateľa lávky cez štátnu cestu 1/73 v hodnote 120-tisíc, táto aktivita bude ukončená do konca roku 2019.“

 PRÍSPEVKY AJ PRE ŠKOLY A KLUBY

Časť  peňazí bola podľa primátora Rubisa vyčlenených pre školstvo. „Do MŠ ide 25-tisíc na rekonštrukciu rozvodov kúrenia, hlavne 3. poschodia nadstavbovej časti, 25-tisíc na modernizáciu a rekonštrukciu školskej kuchyne v ZŠ, pretože vieme, že v platnosti je nový zákon - obedy zadarmo, čiže sa zvýšil počet stravníkov v ZŠ.“ Súkromná stredná škola Giraltovce dostala 3-tisíc eur a ŠK Slovan Giraltovce 8-tisíc eur. Primátor informoval, že ďalší príspevok bol schválený na rekonštrukciu verejného osvetlenia v časti Francovce a rekultiváciu starej skládky. Čiastkou 3-tisíc eur podporili aktivity súboru Topľan, 2-tisíc eurami rybárov na revitalizáciu rybníka a príspevok venovali cirkvi. „7-tisíc eur putuje evanjelickej cirkvi na rekonštrukciu vežových hodín. Tu by som chcel povedať takú paralelu, že doposiaľ sme sa v tej viac ako 600-ročnej histórii nedočítali, či tu, v Giraltovciach niekedy zasadala vláda alebo nie. No bolo tu v roku 1938 zasadanie agrárnikov pod vedením pána ministra poľnohospodárstva Milana Hodžu, ktorý v roku 1925 daroval 4-tisíc korún práve evanjelickej cirkvi na tie vežové hodiny, ktoré sú dodnes tu a po takmer sto rokoch prichádza ich rekonštrukcia.  Myslím si, že z môjho pohľadu ako primátora mesta je to aj poďakovanie za prácu, ktorú tu v samospráve robím viac ako  30 rokov..,“ teší sa.

Na opravu povodňami zničených komunikácií získala príspevok obec Kračúnovce, pričlenili im 40-tisíc eur. Sumou 20-tisíc podporili ministri ZUŠ v Giraltovciach, ktorej vystúpenie v deň rokovania ich veľmi milo prekvapilo. „ZUŠ vládu prekvapila tým, že na začiatku, pred zasadnutím vlády, bol osemminútový koncert žiakov, čo malo veľmi dobrý ohlas,“ konštatuje primátor.

NEDOSTATOK REMESELNÍKOV

V okrese podľa viacerých informácií odsúhlasili 34 žiadostí o príspevok vo výške viac ako 2,52 milióna eur, z toho 1,67 milióna eur už žiadateľom poskytli. Plány sa podľa slov predsedu vlády Petra Pellegrinihoplnia a nezamestnanosť v okrese sa podarilo znížiť takmer o polovicu. „Sme v regióne, kde je vysoká miera nezamestnanosti. Vytvorenie nových vyše1400 pracovných miest je dobrou správou pre daný región, pretože my musíme robiť všetko pre to, aby sa zastavilo vyľudňovanie menej rozvinutých regiónov,“ vyjadril sa pre médiá. Poznamenal, že v tejto oblasti je práve Prešovský kraj najkomplikovanejší. Okrem toho upozornil na to, že na Slovensku je akútny nedostatok remeselníkov, ako sú stolári, murári či elektrikári a je potrebné podporiť mladých, aby na tieto profesie nezanevreli a nielen absolventi gymnázií sú pre Slovensko významní. „Sú a budú čoraz viac žiadané, aj dobre platené a preto chcem požiadať rodičov, aby nenútili svoje deti študovať na gymnáziách a následne hocijakých vysokých školách len preto, aby mali diplom. Nech im dajú do rúk remeslo, pretože to má zlaté dno už dnes. Zamestnávatelia si sami žiadajú pracovnú silu zo zahraničia. Na Slovensku je totižto obrovský nedostatok remeselne zdatných ľudí.“ Na rokovaní tiež vyjadrili potrebu rozširovania duálneho vzdelávania a navrhli možnosti študenta po nadobudnutí praxe.

SPOKOJNOSŤ S VÝJAZDOM

Zámer rokovať bol podľa neho prvotne v sobášnej  miestnosti, no kvôli nedostatočnej kapacite to nebolo možné zabezpečiť. Rokovanie v dome kultúry napokon splnilo nielen očakávania politikov, ale i mesta. „Tak ako sme sa na to pripravovali, ako sme tieto veci, trošku aj s malou dušičkou, organizačne zabezpečovali, splnilo to moje očakávania a myslím si, že je to ďalšia skúsenosť pre moju prácu. Som nesmierne rád, že sme vládu sem, do Giraltoviec, dostali a myslím si, že všetky materiálne podmienky, tak ako ich vláda stanovila, sme splnili a boli sme hodnotení, že sa mesto dobre zhostilo tejto úlohy. A myslím, že aj priebeh rokovania  bol na veľmi dobrej úrovni, za čo by som sa poďakoval všetkým zamestnancom mesta a pánovi prednostovi, ktorý pripravoval zasadnutie,“ dodáva.

RAŠI: Mám rád tento kraj.

Svoje sympatie k regiónu prezentoval podpredseda vlády aj videom na sociálnej sieti. „Napriek tomu, že som Košičan, mám celý tento kraj veľmi rád... Sú tu krásne miesta, žijú tu úžasní ľudia, je tu čo vidieť... Aj preto ma teší, že sme pripravili špeciálny program práve na podporu celého Prešovského kraja. V tomto programovom období doňho príde viac ako jeden a pol miliardy z eurofondov.“  Ďalej uviedol, že okrem toho pôjde vyše milióna eur na podporu takmer 200 projektov a vytvorenie nových pracovných miest z regionálneho príspevku. „Teda všetko zo špeciálnych programov, ktoré sú určené pre Prešovský kraj, pre to, aby tu ľudia nielen žili šťastne, ale aby sa rodiny nedelili, aby nemuseli dochádzať za prácou a aby si všetko to úžasné, čo tento krajponúka, vedeli všetci so svojimi rodinami celý život užívať,“ verí Raši.

VYSTÚPENIE ZUŠKY POSTAVILO MINISTROV NA NOHY

Na výjazdovom zasadnutí vlády v Giraltovciach mali možnosť pred zrakmi politických činiteľov vystúpiť aj akordeonisti a školský orchester giraltovskej ZUŠ. Ako inak, reprezentovali nielen školu a mesto, ale aj okres a kraj, na vynikajúcej úrovni. „Myslím si, že zažiť standingovation od vlády SR a pochvalu od jej premiéra za hodnotný umelecký výkon je zážitok pre každého z nás a tým viac pre našich žiakov. Ďakujem vám a verím tomu, že túto kvalitu a úroveň si budeme strážiť a zachovávať ešte dlhé roky,“ vyjadril sa riaditeľ ZUŠ Peter Zajac. Vládna návšteva v Giraltovciach bola zážitkom aj pre týchto mladých účinkujúcich, ktorí predviedli svoj veľký talent.

 

Text: Martina Cigľárová, foto: Ladislav Lukáč

Rozdelenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa schválené na výjazdovom rokovaní Vlády SR v Giraltovciach 17.09.2019.