FAŠIANGY V MESTE

Fašiangy – symbol veselosti a zábavy. Toto obdobie sa skončí Popolcovou stredou. Nasledovať bude 40-dňový pôst, počas ktorého sa obvykle na znamenie vážnosti tohto obdobia nekonali nijaké zábavy, tance. Obmedzovalo sa spievanie veselých piesní. Nesmeli sa napríklad zapriahať a podkúvať ani kone, lebo by okriveli a ani vyliahnutej hydine sa nemalo dariť. Až do Veľkého piatku pred Veľkou nocou sa kresťanskí veriaci zároveň usilujú obmedziť alebo celkom vylúčiť mäso z jedálneho lístka.

Mesto Giraltovce a školy nášho mesta v čase vrcholenia tohto obdobia usporiadali fašiangový sprievod, v ktorom sa objavili masky tradičné aj netradičné. Tohto roku sprievod okrášlili aj nadrozmerné masky žiakov výtvarného odboru ZUŠ. Tanečníci tanečného odboru aj folklórneho súboru Topľan roztancovali a rozospievali všetkých prítomných. Veľkých aj malých žiakov pri mestskom úrade privítal primátor mesta a začala sa pravá zábava. Tancovanie, spievanie a jedenie. Pestrofarebná zmes masiek vyčarila dobrú náladu rôznym vekovým kategóriám. Všetky masky postupne obchádzali mesto, smiali sa, pochutili si na šiškách, závinoch, klobáske a teplom čaji a v závere symbolicky pochovávali basu, čo značilo koniec zábavy.

...každý by mal začať rozjímať, držať pôst a očakávať veľkonočné sviatky.

...Fašiangy, Turíce, Veľká noc  príde, ... kto nemá kožucha, zima mu bude....