Opýtali sme sa kompetentných

Pán primátor, po karanténe, v ktorej boli takmer všetci zamestnanci, sa činnosť úradu opäť obnovuje.

Koľkí zamestnanci už plne pracujú a koľkí sú ešte v karanténe?

- V pondelok sa skončila nútená domáca karanténa pre pracovníkov MsÚ. Počas nej službu vykonávali len pracovníci, ktorí neboli v kontakte s pozitívne testovanou osobou a upratovačky, ktoré zabezpečovali dezinfekciu kancelárskych priestorov a zasadačiek MsÚ.

Ako dnes funguje MsÚ, ktoré oddelenia a ako sú prístupné verejnosti?

- Úrad fungoval len cez elektronickú podateľňu, telefonickým riadením z domu. Zabezpečili sme všetky nevyhnutné činnosti ako vyplácanie dávok v hmotnej núdzi, opatrovateľskú službu, verejný poriadok v meste a zabezpečenie ochranných rúšok. Krízový štáb mesta zasadal 24. marca. Prijal dôsledné opatrenia pre chod MsÚ v núdzovom režime denne v čase od 8. do 11. hod. pre verejnosť - všetky oddelenia, matrika a spoločný obecný úrad. Do práce nastúpilo takmer 80 percent zamestnancov. Doma sú len tí, ktorí sa starajú o školopovinné deti alebo majú z rôznych dôvodov predĺženú domácu karanténu.

Ktorí občania dostanú rúška, v akom množstve ich rozdáte? Aké ďalšie opatrenia v meste ešte plánujete?

- Za pomoci poslanca VÚC PhDr. Jána Vooka sa nám ešte počas karantény podarilo zaobstarať 2 500 prateľných certifikovaných rúšok so strieborným vláknom ( rúška vyrába firma Faveo Herlathcare s.r.o. Vranov nad Topľou) pre naše mesto a obce. Každý občan nad 65 rokov dostal takéto rúško. V stredu 1. apríla sme v spolupráci s DHZ v Giraltovciach uskutočnili dezinfikáciu verejných priestranstiev - autobusových čakární a nástupíšť, odpadkových košov, lavičiek v meste a v Parku mieru.

Aké sú najbližšie plány v meste, čo sa bude realizovať?

- Investičné akcie v meste pokračujú podľa schválených zmlúv o dielo - Slovensko - poľský dom od 1. 3. 2020, lávka nad hlavnou cestou od 1. 4. 2020.