Deti majú o to väčšiu radosť na návrat do školy.

Moderné triedy, plné vybavenie, obnovený kolektív. Spojená škola na Budovateľskej ulici prešla počas prázdnin rekonštrukciou.

Kým iné školy počas prázdnin oddychujú, bývalá základná škola, dnes ju poznáme pod názvom spojená, sa pasovala s rekonštrukčnými prácami. Podrobne sme o tom písali v májovom mesačníku, kde sme vyspovedali riaditeľa školy Mgr. Róberta Mihalenka. Ten využil koronavírusovú mimoriadnu situáciu v chode školy, dotácie z environmentálneho fondu v hodnorte 200 000 eur a prázdne triedy zaplnil namiesto žiakmi robotníkmi, ktorí zmenili učebne na nepoznanie. Priestory fyziky, chémie/biológie  a prírodných vied prešli kompletnou rekonštrukciou – podlahy, elektrická sieť,  stierky, nové dvere, ale tak isto moderný nábytok a celkové vybavenie pomôckami do každej triedy. Bez povšimnutia neostali ani chodby pred týmito učebňami. Nové stierky a decentne zvolená farba stien zmenili interiér na nepoznanie. Do začiatku školského roka tak prešlo rekonštrukciou celé krídlo budovy B.

Alarmujúci stav v tejto škole bol aj v ďalších priestoroch. Školská kuchyňa mala historicky zastarané a takmer nefunkčné  spotrebiče, chýbajúca ventilácia a život ohrozujúce stále vlhké elektrické rozvody. To je už minulosť. Vymenili sa obklady, nanovo rozložili prívody a rozvody k spotrebičom, tiež sa upravili priečky, vymenili okenné otvory na výdaj jedla a riadov, kúpili sa nové spotrebiče a tým prípravovňa obedov bola prispôsobená novým trendom. V blízkej budúcnosti riaditeľ prisľúbil, že aj jedáleň dostane nový šat a vkusným zariadením spríjemní školákom obedňajšiu prestávku.

Nástup do nového školského roka 2020/2021 znamená pre žiakov spojenej školy množstvo zmien. Po historicky najdlhších prázdninách možno niektorí ani nespoznali svojich spolužiakov, čakali ich vynovené priestory a tí starší dokonca opustia budovu. „Žiaci 7., 8. a 9. ročníka budú premiestnení do budovy gymnázia. Prvý stupeň z pavilónu A totiž premiestnime do pavilónu B. V áčku plánujeme rekonštrukciu exteriéru aj interiéru,“  dodal riaditeľ R. Mihalenko, ktorému želáme veľa síl v jeho pracovnom eláne, aby všetky jeho plány nenarušila covidová situácia.