Modernizácia budovy Domu kultúry

Štvorpodlažnej budove Domu kultúry čoskoro pribudne nový výťah, ktorý bude slúžiť aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.

S realizáciou projektu sa začalo v auguste 2020. Finančné prostriedky mesto získalo počas výjazdového zasadnutia vlády v Giraltovciach ešte v minulom roku, na ktorom bolo schválených 80 000 € na vybudovanie výťahu a bezbariérového vstupu do budovy. Osobný hydraulický výťah s nosnosťou 1 000 kg a max. počtom osôb 13 je situovaný v šachte v strede budovy. Hlavný vchod do budovy nie je na úrovni komunikácie, preto bol bezbariérový vstup a aj prístup k výťahu vytvorený zo zadnej strany budovy. Okrem nástupu má výťah celkovo tri zastávky.