Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Na našom sídlisku Tehelná začala rekonštrukcia chodníkov. Pri rekonštrukciách dôjde k odstráneniu povrchu vozovky resp. chodníka vrátane podkladných vrstiev. Následne budú vybudované nové podkladové vrstvy, osadia sa nové obrubníky. Realizovaný bude nový povrch chodníkov z betónovej dlažby a na niektoré časti sa použije asfalt. Pribudnú aj nové parkovacie miesta pre obyvateľov sídliska.

Prosíme občanov, aby rátali s možnými obmedzeniami počas výstavby, zvýšili opatrnosť a tak dbali na bezpečnosť pri prechádzaní sídliskom.