Polopodzemné stojiská čoskoro v prevádzke

Nezapáchajú, nedá sa z nich spätne vyberať odpad, pojmú ho výrazne väčšie množstvo a nedostanú sa do nich žiadne zvieratá ani hmyz. Reč je o polopodzemných stojiskách, ktoré  v týchto dňoch osadia v našom meste v určitých lokalitách. „Na sídliskách na Tehelnej a Dukelskej ulici budú do konca októbra tohto roka odovzdané do užívania 4 stojiská s polopodzemnými kontajnermi (dve na každom sídlisku). Zmiznú z očí staré 1 100-litrové kontajnery na zmesový komunálny a aj separovaný odpad. Stojisko bude obsahovať kontajnery na zmesový komunálny odpad (5 m3),  plasty (5 m3),  sklo (3 m3) a na papier (3 m3), pričom tieto štyri kontajnery nám nahradia cca 17-18 pôvodných kontajnerov. V budúcnosti mesto plánuje rozšíriť počet takýchto stojísk,“  informoval nás prednosta mestského úradu Pavol Tchurík. Podmienky na triedenie odpadu je potrebné neustále zlepšovať, pretože poplatky za jeho skládkovanie neustále rastú. Toto je jedna z možností ako tomu predchádzať.