Otvorenie lávky

V Giraltovciach dali do používania lávku ponad hlavnú cestu, bude slúžiť hlavne žiakom idúcim zo základnej školy do ZUŠ. Výrazne sa tým zvýši bezpečnosť. Pásku slávnostne prestrihli primátor mesta Ján Rubis, zástupca zhotoviteľa CMR Prešov Milan Dreveňák, vedúci oddelenia výstavby mesta Emil Mati a za PSK poslanec Ján Vook.

 

text a foto: Ladislav Lukáč