76. výročie oslobodenia mesta Giraltovce

18. január 1945 je významný dátum v histórii Giraltoviec, keď  po rokoch útlaku svitol deň slobody. Už 76 rokov  prežívame mier a pred pojmom vojna pociťujeme rešpekt. Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii nesmieme zabúdať na tak významnú udalosť. Svojou prítomnosťou vzdali úctu tejto spomienke poslanec VÚC PhDr. Ján Vook, primátor Mgr. J Rubis  a prednosta Ing. P. Tchurik,  taktiež zástupkyňa primátora Mgr. S. Vojčeková. Za základnú organizáciu protifašistických bojovníkov prišli Ing. Ľ. Filo st.  a J. Gdovin.