Komunitné centrum nápomocné pri očkovaní

V piatok 16. 6. 2021 sme v komunitnom centre v spolupráci s poliklinikou a mestom zorganizovali očkovanie prevažne rómskych spoluobčanov. V priestoroch KC aj v teréne sme rozbehli masívnu propagáciu o dôležitosti očkovania ako prevencie pred treťou vlnou pandémie covidu-19. Navštevovali sme miestnu komunitu v osade aj priamo v meste, a šírili osvetu o dôležitosti očkovania a  rozbehli registráciu na prvú dávku vakcíny Pfizer/BioNTech. Po všetkých týchto náležitostiach sa 16. 6. s riaditeľkou miestnej polikliniky uskutočnila prvá fáza očkovania. Musíme povedať, že na spokojnosť všetkých zúčastnených sme zaznamenali hojnú účasť, 102 klientov nielen z komunity, ale aj zo širšej verejnosti. Preto naďalej organizujeme očkovanie aj s inými poverenými organizáciami – Svet zdravia Svidník. Naši nahlásení klienti teraz majú na výber medzi vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson. Snažíme sa byť nápomocní pri zaočkovaní čo najväčšieho počtu obyvateľov. 

Všetci sa tešíme z toho, ako sa to pekne rozbehlo a evidujeme už aj prvé lastovičky z komunít mimo Giraltoviec. Týmito aktivitami sa chceme čím skôr vrátiť do starých čias, kde sme svoju hlavnú činnosť venovali záujmovým aktivitám, na ktorých sme opekali, zabávali sa a vzájomne učili nové veci.