TATRANSKÝ KAMZÍK 2021

TATRANSKÝ KAMZÍK 2021 je XXVIII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční výberové konanie. Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov filmov, podnietiť vznik snímok z uvedených tematických oblastí: kultúra, umenie, ekológia, životný štýl a etnografia. Prihlášky a súťažné snímky treba zasielať na adresu organizátora do 24.9.2021: ART STUDIO Liptovský Hrádok,   Kompiš Ľubomír, Liptovský Peter 27,  033 01 Liptovský Hrádok. V prípade, že prezenčná forma súťaže sa nebude môcť uskutočniť, včas (do 24. 9. 2021) vyhlásia súťaž online formou.

TATRANSKÝ KAMZÍK 2021 propozície