Medzinárodný festival dokumentárnych filmov v Giraltovciach

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov v Giraltovciach

Čo je to festival JEDEN SVET?

„Jeden svet je medzinárodný festival dokumentárnych filmov, ktorý tento rok oslavuje už svoj 17. ročník. Mimo medzinárodnej scény má na Slovensku svoje hlavné sídlo v Bratislave, kde festival trvá 6 dní a premieta sa v 7 kinosálach. Okrem toho existujú ešte aj jeho regionálne pobočky. Giraltovce sa stali pre tento ročník jeho 22. pobočkou. Regionálny festival môžete vidieť aj v Banskej Bystrici, Martine, Žiline, ale aj v Poprade, Humennom, či Bardejove.“

Kto festival organizuje?

„Hlavný organizátor je nezisková organizácia Človek v ohrození, pričom hlavný partner festivalu v Giraltovciach je samotné Mesto Giraltovce. Festival má množstvo ďalších partnerov, spomeniem napríklad Nadáciu Slovenskej sporiteľne, Európsku komisiu, Vysokú školu muzických umení, Francúzsky inštitút, RTVS, SME, Týždeň, Ticketoportal atď. Záštitu nad posledným ročníkom prebral prezident Andrej Kiska.“

O čom sú tieto dokumentárne filmy?

„Filmy sú od autorov z celého sveta a zameriavajú sa na aktuálne globálne témy. Samozrejme nechýbajú ani slovenskí autori. Na festivale v Giraltovciach si budú môcť diváci pozrieť filmy s tématikou ekológie a možnostiach ako zastaviť skazu našej planéty a kto tomu bráni, dozvedia sa o metódach vedenia informačnej vojny a aktuálnej propagandy, prinesieme info o likvidácií kláštorov a reholí v 50-tych rokoch komunistickou stranou, o výcviku mladíkov v slovenských horách s maketami samopalov, o nefunkčnom systéme vo Švédsku, ktorý sa snažil nahradiť fungujúcu rodinu a výsledkom je osamelosť ľudí, o boji za ľudské práva v Číne, pripomenieme si slovenskú Sviečkovú manifestáciu z roku 1988, pozrieme sa do života maďarskej obce vedenej ultranacionalistickým  starostom, zistíme ako musia deti vo svete pracovať, aby mohli chodiť do školy, nahliadneme do života ukrajinského pastora, ktorý si adoptoval 32 detí a popri tom pomáha bezdomovcom, narkomanom aj týraným ženám. Nebudú chýbať ani exkluzívne zábery utečencov z plavby do Európy a mnoho ďalšieho.“ 

Kedy a kde sa filmy premietajú a koľko je vstupné?

„Festival je rozdelený na dve časti. Počas dopoludnia vo štvrtok (6.4.) a v piatok (7.4.) sa konajú školské premietania. Hlavná časť festivalu pre verejnosť sa koná cca od 17:00 do cca 21:30 v piatok (7.4.), sobotu (8.4.) a nedeľu (9.4.). Všetky filmy sa premietajú v zasadačke MsÚ. Vstupné na večerné premietania je 1€ / osoba / film alebo blok filmov. Zadarmo majú vstup len osoby na invalidnom vozíku, ich doprovod, ZŤP a deti do 140 cm v sprievode platiaceho rodiča. Vstupné na dopoludňajšie školské predstavenia je pre žiakov a študentov 50 centov. Na porovnanie vstup v Bratislave na 1 takýto film stojí 3,5€.“    

Oplatí sa prísť?

„Určite áno. Ide o filmy, ktoré otvárajú nové obzory a vedia chytiť každého za srdce. Srdečne všetkých pozývame.“ 

PROGRAM PRE VEREJNOSŤ

Piatok (7.4.)

18:00         Cowspiracy (85min)        

20:00         Veľký plán (52min) + Toto nie je hra (22min)

Sobota (8.4.)

17:00        Tiene barbarskej noci (39min) + Sviečková manifestácia alebo   Bratislavský Veľký piatok (26min)

18:30        Švédska teória lásky (76min)  

20:00        Za hranice strachu- Príbeh Kao-Č-Šenga (72min)   

 

Nedeľa (9.4.)

17:00        Model pána starostu (76min)  

18:30        Skoro svätý (96min)

20:30        Plavba (55min)     

Vstupné(za 1 blok):

osoba – 1€

osoby na invalidnom vozíku s doprovodom, ZŤP, deti do 140cm v sprievode rodiča – 0€