Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky - Gastrozariadenie kuchyne ZŠ v Giraltovciach 23.01.2020


Výzva na predloženie ponuky Nasvietenie priechodu pre chodcov LED svetlami, dopravnými gombíkmi a aktívnou dopravnou 20.11.2019


Výzva na predloženie ponuky Nadchod pre peších cez cestu I_21 v meste Giraltovce 14.10.2019


Výzva na predloženie ponuky Chodník ku rímsko-katolickému kostolu 14.10.2019


Výzva na predloženie ponuky Nadchod pre peších cez cestu I_21 v meste Giraltovce-oceľová konštrukcia 18.09.2019


Výzva na predloženie ponuky Reštaurovanie pomíka padlým v I.svetovej vojne v Giraltovciach-I.etapa 02.09.2019


Výzva na predloženie ponuky Cyklistický chodník - projekt stavby 12.02.2019


Výzva na predloženie ponuky Giraltovce-úprava ľavobrežnej hrádze časť SO 01, časť SO 03 23.01.2019


Výzva na predlženie ponuky - Gastrozariadenie kuchyne ZŠ v Giraltovciach 21.11.2018


Výzva na predloženie ponuky - Projekt stavby nadchod nad cestou I_21 Giraltovce  10.09.2018


Výzva na predloženie ponuky Giraltovce - asfaltové úpravy 2018 07.09.2018


Výzva na predloženie ponuky - Asfaltovanie cesty ku Domu smútku Giraltovce 03.09.2018


Výzva na predloženie ponuky - Projekt stavby - spev.plochy pri poliklinike 03.09.2018


Vyzva na predlozenie ponuky Lacné a chutné jedlo-kuchynské potreby 09.05.2018


Výzva na predloženie ponuky Sanácia nelegálnej skládky, 270 t odpadu  03.05.2018


Oznámenie o zrušení procesu VO


Výzva - Automatický zavlažovací systém pre futbalové ihrisko  MFK Slovan Giraltovce   27.03.2018


Spoločne podporujeme regionálne dedičstvo– doprava 6.12.2017


Výzva na predloženie ponuky - Spoločne podporujeme regionálne dedičstvo– veľtržný stánok 27.11.2017


Výzva na predloženie ponuky Výstavba stojísk na odpad  22.11.2017


Výzva na predloženie ponuky Sanácia nelegálnej skládky  22.11.2017


Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor  27.09.2017

Výzva na predloženie ponuky Zberné nádoby  27.09.2017

Výzva na predloženie ponuky Externý manažment 27.09.2017

Výzva na predloženie ponuky - Revitalizácia vnútroblokových ulíc Tehelná a Fučíkova v meste Giraltovce - projekt stavby 26.09.2017

Rekonštrukcia Domu smútku v Giraltovciach - zateplenie, odvodnenie cesty, rekonštrukcia WC, exteriérová dlažba

Výzva na predĺženie ponuky - stavebné práce vedľajších ciest

Výzva na predľženie ponuky - Kamerový systém 03.07.2017

VO Prístavba Materskej školy v Giraltovciach - 14.02.2017

Terenná socialna práca – Telefonovanie 18.11.2014

Oznámenie o zadaní zákazky

Výzva k predloženiu ponuky . “Kamerový systém v Základnej škole v Giraltovciach”

Výzva na predloženie ponuky – “Byty nižšieho štandardu Giraltovce 12 b.j. – zhotovenie projektovej dokumentácie”