Spoločný obecný úrad

Účtovníctvo pre školy a obce

 • Darina Referovičová
 • email: darina.referovicova@giraltovce.sk
 • Adriana Kendrová
 • email: adriana.kendrova@giraltovce.sk
 • Tel.č.: (+421) 54 732 21 15

Práce a mzdy pre školy a obce

 • Anna Hažerová
 • email: anna.hazerova@giraltovce.sk
 • Tel.č.: (+421) 54 736 47 53

Práce a mzdy pre MsÚ a obce

 • Mgr. Júlia Kmecová
 • email: julia.kmecova@giraltovce.sk
 • Tel.č.: (+421) 54 736 47 53

Opatrovateľská služba

 • Anna Marková
 • email: anna.markova@giraltovce.sk
 • Tel.č.: (+421) 54 736 47 53
 • pracovná doba:  štvrtok: 7.30 hod. – 15.30 hod.

Územný plán a stavebný poriadok

 • Anton Andrijko
 • email: anton.andrijko@giraltovce.sk
 • Ing. Ľubomír Filo
 • Tel.č.: (+421) 54 732 25 02

Pracovná doba:

Pondelok  07.30 hod. – 15.30 hod.
Utorok 07.30 hod. – 15.30 hod.
Streda 07.30 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok 07.30 hod. – 15.30 hod.
Piatok 07.30 hod. – 15.00 hod.