Úradná tabuľa mesta

DokumentDátum vyveseniaDátum zvesenia
Oznámenie o spôsobe predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: - budova postavená na parcele č. C KN 197/2, v k. ú. Lužany pri Topli – Úpravňa vody, súpisné číslo 72 - pozemok s výmerou 488 m2 nachádzajúci sa pod budovou, v k. ú. Lužany pri Topli04.05.202119.05.2021
VSD, a.s., Košice – Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.05.2021 od 08.10 hod. do 16.30 hod. - Bardejovská 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 54, 221, 222/7, 225, 234, 552/21, 586/55, Dukelská 32/36, 40, 42 28.04.202113.05.2021
Slovenská pošta, a.s. – Oznámenie o uložení zásielky – p. Rudolf Dužda19.04.202103.05.2021
Slovenská pošta, a.s. – Oznámenie o uložení zásielky – p. Erik Dzurko16.04.202130.04.2021
Slovenská pošta, a.s. – Oznámenie o uložení zásielky – p. Patrik Harčarik15.04.202129.04.2021
Slovenská pošta, a.s. – Oznámenie o uložení zásielky – p. Ľuboš Mulidrán12.04.202127.04.2021
Záverečný účet mesta Giraltovce za rok 202009.04.202124.04.2021
Oznámenie o spôsobe nájmu majetku mesta – nebytový priestor v Dome služieb, s výmerou 31,2 m2, pri výstupnom schodisku z I. na II. nadzemné podlažie na Dukelskej ul.08.04.202123.04.2021
VSD, a.s., Košice – Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.04.2021 – ul. Dukelská č. 89/85, 828 a Francovce06.04.202121.04.2021
VSD, a.s. – Prerušenie distribúcie elektriny – 09.04.2021 od 08.00 hod. do 16.30 hod. – Bardejovská 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 25, 54, 221, 222/7, 225, 234, 552/21, 586/55 a Dukelská 32/36, 40, 4219.03.202104.04.2021
VSD, a.s. – Prerušenie distribúcie elektriny – 09.04.2021 od 08.00 hod. do 16.30 hod. – Bardejovská 119.03.202104.04.2021
VSD, a.s. – Prerušenie distribúcie elektriny – 09.04.2021 od 08.00 hod. do 16.30 hod. – Bardejovská 3 a 719.03.202104.04.2021
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, Giraltovce – Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti a to garáže na parcele C KN č. 512/27, s výmerou 40 m2, v k. ú. Giraltovce
 • Návrh kúpnej zmluvy - garaž č. 512/27
 • 19.03.202104.04.2021
  Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, Giraltovce – Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti a to garáže na parcele C KN č. 512/39, s výmerou 25 m2, v k. ú. Giraltovce
 • Návrh kúpnej zmluvy - garaž č. 512/39
 • 19.03.202104.04.2021
  Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., Tehelná 779, Giraltovce – Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti a to garáže na parcele C KN č. 512/40, s výmerou 25 m2, v k. ú. Giraltovce
 • Návrh kúpnej zmluvy - garaž č. 512/40
 • 19.03.202104.04.2021
  Opatrenia v súvislosti s činnosťami spojenými so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve15.03.202130.03.2021
  Lesy SR – Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili08.03.202108.05.2021
  Lesy SR – Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom08.03.202108.05.2021
  Oznámenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202026.02.202111.03.2021
  VSD, a.s. – Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.03.2021 – Bardejovská ul. č. 0,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,57 a Budovateľská ul. č. 0,4419.02.202105.03.2021
  Plán zasadnutí MsZ a MsR na rok 202101.01.202131.12.2021