Lekári

Praktická ambulancia pre dospelých 

 • APOLON, s. r .o.
 • MUDr. Deutsch Jozef 
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 43
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MUDr. Bzik Miron
 • MUDr. Vachaľová Marianna
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.: (+421) 908 488 905
 • V budove lekárne Damila – Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MEDMIH, s. r. o
 • MUDr. Miheličová Ingrid 
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 736 44 47
  • (+421) 54 488 82 28
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MUDr. Maťaš Milan
 • Prac. doba: Pondelok, Utorok, Streda, Piatok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 778 12 87
  • (+421) 908 488 904
 • V budove lekárne Damila – Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.

Praktická ambulancia pre deti a dorast

 • NZZ ESKULAP,  s. r. o.
 • MUDr. Hrinko Jozef   
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 736 47 30
  • (+421) 54 488 82 34
 • Mobil: (+421) 910 225 844
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MUDr. Eliašová Jana
 • MUDr. Matijková Barbora
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.: (+421) 917 468 092
 • V budove lekárne Damila – Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • NZZ ESKULAP,  s. r. o.
 • MUDr. Lukáčová Katarína 
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 736 47 30
  • (+421) 54 488 82 34
 • Mobil: (+421) 910 225 844
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Biochemicko-hematologické laboratórium

 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Mgr. Macáková Daniela
 • Prac. doba: Utorok
 • Tel.č.:  (+421) 917 483 377
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Dermatovenerologická ambulancia

 • DERMPAN, s.r.o.
 • MUDr. Paňková Tatiana
 • Prac. doba: Pondelok, Streda, Štvrtok
 • Tel.č.:
  • 054 / 752 50 62
  • 054 / 732 27 93
 • Obchodný dom Jednota Giraltovce

Diabetologická  ambulancia

 • Lek-TOP s. r. o.
 • MUDr. Ligusová Ľudmila
 • Prac. doba: Štvrtok
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 16
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MUDr. Kapsdorferová Gabriela
 • Prac. doba: Utorok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 488 82 38
  • (+421) 915 112 478
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Gynekologická ambulancia

 • MV-PANAKEIA,  s. r. o.
 • MUDr. Bača Peter
 • Prac. doba: Pondelok, Streda a Štvrtok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 732 28 60
  • (+421) 54 488 82 35
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MUDr. Ľuník Ladislav
 • MUDr. Stošeková Zuzana
 • MUDr. Doričová Štefánia
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.: (+421) 915 223 934
 • V budove lekárne Damila – Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.

Chirurgická ambulancia

 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MUDr. Fotta Ján
 • Prac. doba: Pondelok
 • MUDr. Frankovský Pavel
 • Prac. doba: Streda
 • MUDr. Petraš Vladimír
 • Prac. doba: Piatok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 488 82 30
  • (+421) 907 554 987
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Infúzne stredisko

 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Bc. Šidelská Stanislava
 • Bc. Kšonžeková Monika
 • Tkáčová Gabriela
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 488 82 30
  • (+421) 907 554 987
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Interná ambulancia

 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MUDr. Slivka Marián
 • Prac. doba: Utorok
 • MUDr. Gmitterová Jarmila
 • Prac. doba: Štvrtok
 • Tel.č.: (+421) 917 025 781
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera
 • ZRAV-CENTRUM – SLB,   s. r. o
 • MUDr. Bujňák Stanislav
 • Prac. doba: Utorok, Piatok
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Kardiologická ambulancia  

 • Interna SK, s. r. o.
 • MUDr. Fülöp Peter
 • Prac. doba: Pondelok
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Logopedická ambulancia

 • Logopetko  s. r. o.
 • Mgr. Čabiňák Ivan
 • Prac. doba: Pondelok, Streda
 • Tel.č.: (+421) 907 945 032
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Neurologická ambulancia    

 • NeuroAmbulancia  s. r. o.
 • MUDr. Čunderlíková Mária
 • Prac. doba: Štvrtok
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 44
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MUDr. Kuchtová Katarína
 • Prac. doba: Utorok, Streda
 • MUDr. Randárová Lenka
 • Prac. doba: Štvrtok
 • MUDr. Papirek Martin
 • Prac. doba: Piatok
 • Tel.č.: (+421) 915 223 921
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Očná ambulancia

 • MEGA LENS, s. r. o.
 • MUDr. Pribula Andrej
 • Prac. doba: Piatok
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera
 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MUDr. Uličný Pavel
 • Prac. doba: Štvrtok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 488 82 30
  • (+421) 907 554 987
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

ORL (ušno-nosno-krčná) ambulancia    

 • ZENMED  s. r. o.
 • MUDr. Želizňáková Nadežda
 • Prac. doba: Streda
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 16
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Ortopedická ambulancia

 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MUDr. Kňazovický Peter
 • Prac. doba: Pondelok
 • Tel.č.: (+421) 915 223 921
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Pneumologická (pľúcna) ambulancia

 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • MUDr. Leščišínova Helena
 • Prac. doba: Streda
 • Tel.č.:  (+421) 915 223 921
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Protetika – ortop. pomôcky

 • Protetika, a. s.
 • Peter Bachura
 • Prac. doba: Pondelok
 • Tel.č.: (+421) 911 178 709
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Rehabilitačné pracovisko

 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Mgr. Kočišová Miriama
 • Vasičková Slávka
 • Roguľa Vladislav
 • Keresteš Marek
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 488 82 38
  • (+421) 915 112 478
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

RTG pracovisko

 • Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
 • Bc. Raková Patrícia
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 488 82 25
  • (+421) 908 349 453
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Stomatologická ambulancia

 • EuPra  s. r. o.
 • MUDr. Prazňák Jozef
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.: (+421) 54 732 28 87
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera
 • S-Dental s. r. o.
 • MUDr. Líšková Branislava
 • Prac. doba:
  • Pondelok - Streda, Piatok
  • Štvrtok - Prešov
 • Tel.č.: (+421) 54 732 20 32
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera
 • NZZ ESKULAP,  s. r. o.
 • MDDr. Mikula Michal
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 732 21 67
  • (+421) 54 488 82 13
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Urologická ambulancia

 • UROLMED, s. r. o.
 • MUDr. Bartl Richard
 • Prac. doba: Štvrtok, Piatok
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Zdravotnícke potreby

 • Mimar
 • Šlangová Marcela
 • Tel.č.: (+421) 905 576 031
 • Email: mimar.mimar74@gmail.com
 • EQ Medical, s. r. o.
 • Ducarová
 • Tel.č.: (+421) 54 736 40 41
 • Email: alma8@centrum.sk
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Zubné laboratórium

 • Katuščáková Marta
 • Vavreková Marta
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 17
 • Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera