Lekári

Praktická ambulancia pre dospelých 

APOLON, s. r .o.

 • MUDr. Deutsch Jozef
 • MUDr. Mária Poláková
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 43

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Bzík Miron
 • Prac. doba: Pondelok, Utorok, Streda, Piatok
 • Tel. č.: (+421) 908 488 905

V budove lekárne Damila - Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

MEDMIH, s. r. o

 • MUDr. Miheličová Ingrid
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.: (+421) 54 736 44 47

(+421) 54 488 82 28

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Maťaš Milan
 • MUDr. Vachaľová Marianna
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel. č.: (+421) 908 488 904

V budove lekárne Damila - Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

Praktická ambulancia pre deti a dorast

NZZ ESKULAP,  s. r. o.

 • MUDr. Hrinko Jozef
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.:  (+421) 54 736 47 30

(+421) 54 488 82 34

 • Mobil: (+421) 910 225 844

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Eliašová Jana
 • MUDr. Bašíková Barbora
 • MUDr. Blašková Zdislava
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel. č.: (+421) 917 468 092

V budove lekárne Damila - Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

NZZ ESKULAP,  s. r. o.

 • MUDr. Lukáčová Katarína
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.: (+421) 54 736 47 30

(+421) 54 488 82 34

 • Mobil: (+421) 910 225 844

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Biochemicko-hematologické laboratórium

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • Mgr. Macáková Daniela
 • Prac. doba: Streda
 • Tel. č.: (+421) 917 483 377

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Dermatovenerologická ambulancia

DERMPAN, s.r.o.

 • MUDr. Paňková Tatiana
 • Prac. doba: Pondelok, Streda, Štvrtok
 • Tel.č.:
  • 054 / 752 50 62
  • 054 / 732 27 93

Obchodný dom Jednota Giraltovce

Diabetologická  ambulancia

Lek-TOP s. r. o.

 • MUDr. Ligusová Ľudmila
 • Prac. doba: Štvrtok
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 16

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Kapsdorferová Gabriela
 • MUDr. Babilia Marianna
 • Prac. doba: Štvrtok
 • Tel. č.: (+421) 54 488 82 38

(+421) 915 112 478

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Gynekologická ambulancia

MV-PANAKEIA,  s. r. o.

 • MUDr. Bača Peter
 • Prac. doba: Pondelok, Streda a Štvrtok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 732 28 60
  • (+421) 54 488 82 35

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Ľuník Ladislav
 • MUDr. Pop-Holovei Ivanna
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel. č.: (+421) 915 223 934

V budove lekárne Damila - Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

Chirurgická ambulancia

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Vrabec Ján
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel. č.: (+421) 54 488 82 30

(+421) 907 554 987

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Infúzne stredisko

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • Mgr. Pacáková Jana
 • Tkačová Gabriela
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel. č.: (+421) 54 488 82 30

(+421) 907 554 987

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Interná ambulancia

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Slivka Marián, PhD.
 • Prac. doba: Utorok
 • MUDr. Gmitterová Jarmila
 • Prac. doba: Štvrtok
 • Tel. č.: (+421) 917 025 781

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

ZRAV-CENTRUM – SLB,   s. r. o.

 • MUDr. Bujňák Stanislav
 • MUDr. Krajňáková Adriana
 • Prac. doba: Utorok, Piatok

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Kardiologická ambulancia  

Interna SK, s. r. o.

 • MUDr. Fülöp Peter
 • Prac. doba: Pondelok

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Logopedická ambulancia

Logopetko  s. r. o.

 • Mgr. Čabiňák Ivan
 • Prac. doba: Pondelok, Streda
 • Tel.č.: (+421) 907 945 032

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Neurologická ambulancia    

NeuroAmbulancia  s. r. o.

 • MUDr. Čunderlíková Mária
 • Prac. doba: Štvrtok
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 44

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Kuchtová Katarína
 • Prac. doba: Utorok, Streda
 • MUDr. Randárová Lenka
 • Prac. doba: Štvrtok
 • MUDr. Papirek Martin
 • Prac. doba: Piatok
 • Tel. č.: (+421) 915 223 921

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Očná ambulancia

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Spišák Peter
 • Prac. doba: Streda
 • Tel. č.:  (+421) 907 631 642

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

ORL (ušno-nosno-krčná) ambulancia    

ZENMED  s. r. o.

 • MUDr. Želizňáková Nadežda
 • Prac. doba: Streda
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 16

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Ortopedická ambulancia

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Kňazovický Peter
 • Prac. doba: Pondelok
 • Tel. č.: (+421) 915 223 921

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Pneumologická (pľúcna) ambulancia

Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.

 • MUDr. Leščišínova Helena
 • Prac. doba: Streda
 • Tel.č.:  (+421) 915 223 921

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Protetika – ortop. pomôcky

Protetika, a. s.

 • Peter Bachura
 • Prac. doba: Pondelok
 • Tel.č.: (+421) 911 178 709

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Rehabilitačné pracovisko

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • Mgr. Kočišová Miriama
 • Bc. Cimbová Júlia
 • Bc. Čižmár Milan
 • Bc. Hrehová Martina
 • Roguľa Vladislav
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel. č.: (+421) 54 488 82 38
 •             (+421) 915 112 478

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

RTG pracovisko

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • Bc. Raková Patrícia
 • Bc. Kocáková Erika
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel. č.: (+421) 54 488 82 25

(+421) 908 349 453

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

USG pracovisko - ultrazvuk

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Guľa Ľubomír
 • Prac. doba: Štvrtok
 • MUDr. Vyskočová Sylvia
 • Prac. doba: Pondelok
 • Tel. č.: (+421) 54 488 82 25
 •            (+421) 908 349 453

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Stomatologická ambulancia

EuPra  s. r. o.

 • MUDr. Prazňák Jozef
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.: (+421) 54 732 28 87

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

S-Dental s. r. o.

 • MUDDr. Barbora Beriková Fejová
 • Prac. doba:
  • Pondelok -  Piatok
  • Tel.č.: (+421) 54 732 20 32

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

NZZ ESKULAP,  s. r. o.

 • MDDr. Mikula Michal
 • Prac. doba: Pondelok – Piatok
 • Tel.č.:
  • (+421) 54 732 21 67
  • (+421) 54 488 82 13

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Nefrologická ambulancia

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

 • MUDr. Hanáková Erika
 • Prac. doba: Pondelok
 • Tel. č.: (+421) 917 025 781

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Urologická ambulancia

UROLMED, s. r. o.

 • MUDr. Bartl Richard
 • Prac. doba: Štvrtok, Piatok

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Lekáreň

Lekáreň Lipa

AdresaDukelská 45, 087 01 Giraltovce

 • Čas: 8:00 – 16:30
 • Pondelok -  Piatok
 • Sobota        zatvorené
 • Nedeľa        zatvorené
 • Telefón:  054/778 1063

Lekáreň Damila

Adresa: Kukorelliho 337, 087 01 Giraltovce

 • Čas: 7:30 – 16:00
 • Pondelok  -  Piatok
 • Sobota         zatvorené
 • Nedeľa         zatvorené
 • Telefón:  054/736 4584

Zdravotnícke potreby

Mimar

 • Šlangová Marcela
 • Tel.č.: (+421) 905 576 031

Email: mimar.mimar74@gmail.com

EQ Medical, s. r. o.

 • Ducarová
 • Tel.č.: (+421) 54 736 40 41
 • Email: alma8@centrum.sk

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera

Zubné laboratórium

 • Katuščáková Marta
 • Vavreková Marta
 • Prac. doba: Pondelok - Piatok
 • Tel.č.: (+421) 54 488 82 17

Mestská poliklinika Dr. Jozefa Goldbergera