Vybudovanie stojísk v osídleniach MRK a sanácia nelegálnej skládky v meste Giraltovce