Inštitúcie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

 • adresa: Dukelská 57/64
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 752 23 67, (+421) 911 828 377

Domov mládeže – školský internát

 • adresa: Dukelská 31/35
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 26 97, (+421) 918 266 531

Domov sociálnych služieb


Evanjelický farský úrad


Gymnázium

 • adresa: Dukelská 30
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 23 25

Hasičský a záchranný zbor

 • adresa: Mlynská 18
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 22 22, tiesňové volanie: 150

Materská škola

 • adresa: Dukelská 62
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 28 68

Mestská knižnica

 • adresa: Fučíková 5
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 24 87

Mestský podnik služieb, s.r.o.

 • adresa: Tehelná 779
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 23 31, fax: (+421) 54 732 27 60

Polícia

 • adresa: Bardejovská 9
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 23 33

Rímsko-katolícky farský úrad


Gréckokatolícky farský úrad


SAD, a.s.

 • adresa: Dukelská
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 778 18 70

Slovenská pošta

 • adresa: Hviezdoslavova 445/1
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 21 05

Slovenská sporiteľňa

 • adresa: Dukelská 64
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 472 50 89

Sociálna poisťovňa

 • adresa: Hviezdoslavova 447/3
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 786 411, (+421) 54 732 27 78

Spojená škola

 • adresa: Kpt. Nálepku 122
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 736 41 62

Súkromná stredná odborná škola

 • adresa: Dukelská 33
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 25 10

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 • adresa: Hviezdoslavova 447/3
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 244 23 11

VVS, a.s.

 • adresa: Bardejovská
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 22 83

Všeobecná úverová banka, a.s.

 • adresa: Dukelská 58/65
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 485 83 57

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 • adresa: Hviezdoslavova 447/3
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 282 45 51

Základná škola

 • adresa: Budovateľská 164
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 22 07

Základná umelecká škola

 • adresa: Dukelská 49/53
 • Tel.č./Fax: (+421) 54 732 22 13