Šport

Športovú činnosť v meste zabezpečujú predovšetkým športové oddiely, školy, ale aktívne i samotní občania.

 
Najväčšie registrované športové kluby v Giraltovciach sú:
 
  • Slovan Giraltovce – futbalový klub
  • TJ Sokol Giraltovce – volejbalový oddiel

Okrem nich tu pôsobia aj:

  • Fénix – cykloturistický oddiel
  • Jazdecký klub
  • Spider gym
  • Mestský boxérsky klub

V meste si “vo vlastnej réžii” organizujeme mestskú volejbalovú ligu zmiešaných družstiev,   ktorá v tomto roku zaznamenáva svoj 15. ročník.