VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Podanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy mesta Giraltovce

Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín a vzory kandidátnych listín a ich príloh sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR:

www.minv.sk/?volby-oso2018