Mestské zastupiteľstvo

Ing. Marek Cap

SMER-SD; predseda finančnej komisie a člen komisie stratégie rozvoja mesta
adresa: Giraltovce, Fučíkova 428/69
Kontakty
Mobil: (+421) 949 282 939
E-mail:  marek.cap@giraltovce.sk

Ing. Mária Digoňová

KDH, predsedníčka komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej a členka komisie správy majetku mesta
adresa: Giraltovce, Fučíkova 413/48
Kontakty
Mobil: (+421) 918 523 313
E-mail: maria.digonova@giraltovce.sk

Ing. Ján Hažlinský

DS, predseda komisie správy majetku mesta a člen komisie stratégie rozvoja mesta
adresa: Giraltovce, Dukelská 78/76

Kontakty
Mobil: (+421) 907 794 130
E-mail: jan.hazlinsky@giraltovce.sk

Marek Hliboký

SMER-SD, člen mestskej rady a predseda športovej komisie
adresa: Giraltovce, Tehelná 11
Kontakty
Mobil: (+421) 907 926 197
E-mail: marek.hliboky@giraltovce.sk

MVDr. Martin Končár

NEKA, predseda kultúrnej komisie a redakčnej rady
adresa: Giraltovce, Budovateľská 177/17
Kontakty
Mobil: (+421) 910 588 070
E-mail: martin.koncar@giraltovce.sk

Jaroslav Križánek, st.

NEKA, predseda školskej komisie a člen finančnej komisie
adresa: Giraltovce, Fučíkova 419/57

Kontakty
Mobil: (+421) 905 258 540
E-mail: jaroslav.krizanek.st@giraltovce.sk

Ing. arch. Jaroslav Križánek, ml.

NEKA, predseda komisie výstavby a člen komisie stratégie rozvoja mesta
adresa: Giraltovce, Fučíkova 419/57

Kontakty
Mobil: (+421) 918 114 509
E-mail: jaroslav.krizanek.ml@giraltovce.sk

Mgr. Martin Varga, MBA

KDH, predseda komisie stratégie rozvoja mesta a člen školskej komisie
adresa: Giraltovce, Mlynská 904/23

Kontakty
Mobil: (+421) 905 635 848
E-mail: martin.varga@giraltovce.sk

Ing. Dušan Verčimak

SDKÚ-DS, člen mestskej rady
adresa: Giraltovce, Dukelská 62/69
 
Kontakty
Mobil: (+421) 915 910 400
E-mail: dusan.vercimak@giraltovce.sk

Mgr. Slávka Vojčeková

SMER-SD, zástupkyňa primátora mesta, členka mestskej rady a členka komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
adresa: Giraltovce, Bardejovská 15
Kontakty
Mobil: (+421) 907 333 910
E-mail: slavka.vojcekova@giraltovce.sk

Ján Žulták

SMER-SD, predseda komisie životného prostredia
adresa: Giraltovce, Kpt. Nálepku 131
Kontakty
Mobil: (+421) 905 559 732
E-mail: jan.zultak@giraltovce.sk