Komisia životného prostredia

 • Predseda: Ján Žulták
 • Tajomník: Ing. Cyril Kollár
 • Členovia:
  • Andrej Packo
  • Mgr. Jozef Hudáček
  • Tatiana Birošová
  • Ing. František Vaľko
  • Ing. Peter Kucharik

 

 • tvorba a ochrana životného prostredia;
 • správa a údržba verejnej zelene;
 • odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu;
 • zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd;
 • zabezpečenie verejnoprospešných služieb, čistenie mesta, správa a údržba verejného osvetlenia, správa a údržba verejných priestranstiev, mestských cintorínov.