Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Giraltovce