Kultúra

Mestský amfiteáter v Parku Mieru

Vďaka programu cezhraničnej spolupráce medzi Poľskou a Slovenskou republikou sa uskutočnil projekt Hľadanie  spoločných koreňov –vybudovanie turisticko-rekreačného  zariadenia Park pod Dubmi (v Poľsku) a Park mieru (na Slovensku). V parku pribudli cyklistický chodník a parkovacie plochy, v rámci rekonštrukcie amfiteátra došlo k jeho prekrytiu, k rozšíreniu hľadiska a k rekonštrukcii viacúčelovej budovy pri amfiteátri.

Súčasťou revitalizácie a skrášlenia samotného parku bolo vybudovanie prístupového chodníka, osadenie nových lavičiek a nainštalovanie nového, moderného osvetlenia.

Amfiteáter poskytuje voľný priestor na konanie veľkých hudobných akcií a festivalov. Rozmery pódia sú 21 m x 17 m  Kapacita miest na sedenie je 1500.

sála v Parku Mieru

Sála Domu kultúry ponúka širokú škálu využiteľnosti. Okrem divadelných, hudobných programov a predstavení  (kapacita: 250 miest, veľkosť pódia šxh 10,5 x 4,5m), ponúka možnosti na svadby, plesy, stužkové a kary. (kapacita 170 miest).  Súčasť sály je kuchyňa,  miestnosť na riad, dve miestnosti  s chladničkami a regálmi, miestnosť na šatňu a sociálne zariadenie.

Dom kultúry

Budova Domu kultúry V Giraltovciach má dlhodobú históriu. Pôvodne to bol kaštieľ z polovice 17. Storočia, ktorý patril  rodine Šemšeiovcov, neskôr Bánovcov. Z pôvodnej stavby sa zachovali len suterény a pivničné okná s mrežovaním. Stavba bola prebudovaná a upravená na kultúrny dom. V súčasnosti sa na priečelí nachádza osadený erb Šemšeiovcov z roku 1612 z pôvodnej stavby kaštieľa. Kultúrny dom poskytoval v minulosti priestory mestskej knižnici, Domu pionierov a dlhé roky svoju činnosť vykonávaná v tejto budove aj miestna Základná umelecká škola. Súčasťou Domu kultúry je sála pre 230 divákov. Okrem kultúrnych podujatí a koncertov je určená aj pre občanov mesta a okolia, ktorý si majú možnosť prenajať  sálu na svadbu, stužkovú a ples. Vďaka novým stoličkám ktoré sme zvýšili kapacitu hostí maximálne do 170 osôb.