Mestská rada

Mgr. Slávka Vojčeková

Marek Hliboký

Ing. Dušan Verčimak


Zápisnice zo zasadnutia MsR

  • Zápisnica 09.03.2015
  • Uznesenie 09.03.2015

  • Zápisnica 08.06.2015
  • Uznesenie 08.06.2015