Finančná komisia

 • Predseda: Ing. Marek Cap
 • Tajomník: Ing. Iveta Kurčová
 • Členovia:
  • Jaroslav Križánek st.
  • Mária Osifová
  • Ing. Margita Pachová
  • Peter Hliboký
  • Ing. Vladimír Líška

 • rozpočet mesta, jeho zmeny, čerpanie, záverečný účet;
 • miestne dane a poplatky;
 • úvery a pôžičky;
 • hospodárenie mestských podnikov;
 • podnety na zakladanie, zriaďovanie, zrušenie a kontrolu mestom zriadených právnických osôb;
 • stanovisko k zvereniu mestského majetku do správy mestom založených alebo zriadených právnických osôb.