Športová komisia

 • Predseda: Marek Hliboký
 • Tajomník: Mgr. Ivana Pémová
 • Členovia:
  • Miroslav Dvorský
  • Jaroslav Mitaľ
  • Andrej Šima
  • Jozef Kočiš
  • Mgr. Jaroslav Micenko DiS. art.
  • Stanislav Tomko
  • Marta Chovancová

 • tvorba podmienok pre rozvoj telesnej kultúry, športu a mládežníckych aktivít;
 • koordinácia športových aktivít na území mesta.