Kultúrna komisia a Redakčná rada

 • Predseda: MVDr. Martin Končár
 • Tajomník: Mgr. Mária Osifová
 • Členovia kultúrnej komisie:
  • Mgr. František Eliaš
  • Ľubica Tušeková
  • Mgr. Miroslava Oravcová
  • PhDr. Beáta Daňková
  • Mgr. Katarína Guľová
 • Členovia redakčnej rady:
  • Ing. Ladislav Lukáč
  • Mgr. Martina Cigľarová
  • Bc. Michaela Marcinová
  • Vladislav Kristiňák
  • Alenka Kmecová

 • tvorba podmienok pre rozvoj kultúry vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti;
 • ochrana kultúrnych pamiatok;
 • koordinácia a rozvoj kultúrnych aktivít v meste;
 • redakčná rada - v zmysle článku IX. Štatútu periodika Spravodajca mesta Giraltovce.