Bezpečné priechody v meste Giraltovce

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:  ZMLUVA č. 10 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019

Názov projektu:  Bezpečné priechody v meste Giraltovce

Miesto Realizácie projektu:  Mesto Giraltovce/Prešovský kraj/Slovenská republika

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Dotácia: 18 632, 00 €

Náklady projektu (zmluvná cena): 20 950, 00 € s DPH

Realizácia projektu:  12/2019

Mestu Giraltovce bola v roku 2019 Ministerstvom vnútra SR pridelená dotácia na vybudovanie 2 tzv. bezpečných priechodov. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inštalácie tzv. bezpečných priechodov pre chodcov, zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta všetkých vekových kategórií a zároveň znížiť riziko dopravných nehôd v meste.

Formy a metódy realizácie: Jedná sa o osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov verejným osvetlením a navyše ako pridanú hodnotu k osvetleniu aj inštalácia značky priechod pre chodcov na ktorej budú zabudované aktívne LED svetlá, ktoré sa aktivujú keď nastane reálne riziko stretu, alebo nehody na priechode. Tieto tzv. bezpečné priechody sa umiestnia na vytypované priechody pre chodcov na hlavnej ceste I/21 ( 1 x priechod pri gréckokatolíckom kostole a 1 x pri magistráte mesta) podľa analýzy bezpečnostnej situácie, kde je to z hľadiska bezpečnosti občanov najviac potrebné. 

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“