Požiarna zbrojnica DHZ Giraltovce

Informácia o realizácii projektu

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:  PHZ-OPK1-2019-002742

Názov projektu: Požiarna zbrojnica DHZ Giraltovce

Miesto Realizácie projektu: Mesto Giraltovce/Prešovský kraj/Slovenská republika

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Dotácia:30 000, 00 €

Náklady projektu (zmluvná cena): 36 000, 00 € s DPH

 

Mestu Giraltovce bola v roku 2020 Ministerstvom vnútra SR pridelená dotácia na vybudovanie požiarnej zbrojnice pre DHZ Giraltovce.Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie nevyužitých priestorov bývalej materskej školy na požiarnu zbrojnicu zvýšiť ochrany verejných priestranstiev pred požiarmi.

 

Realizácia projektu: V roku 2020 prebehla realizácie predmetného projektu, kde sa z nevyužitých priestorov bývalej materskej školy vybudovala požiarna zbrojnica pre DHZ Giraltovce. Stavebné práce trvali niekoľko mesiacov a boli ukončené koncom roka 2020. Vďaka tejto rekonštrukcii sa podarí zefektívniť prácu DHZ Giraltovce, z čoho budú mať osoh hlavne obyvatelia mesta a okolia, keďže sa skvalitnili podmienky pre DHZ Giraltovce pri ochrane obyvateľov, životného prostredia a celkovo pre výkon ich dobrovoľnej služby.