Školstvo

Materská škola

riaditeľ/ka: Mgr. Daniela Roguľová 

Kontakt:


Základná umelecká škola

riaditeľ/ka: Mgr. Peter Zajac

Kontakt:


Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce

poverený riaditeľ: Mgr. Róbert Mihalenko

Základná škola

Kontakt:

 

Gymnázium

Kontakt:

Zriaďovacia listina


Súkromná základná škola

riaditeľ/ka: PaedDr. Branislav Baran

Kontakt:


Súkromná stredná odborná škola

riaditeľ/ka: PaedDr. Martin Koššala

Kontakt: