Finančné oddelenie

Ing. Iveta Kurčová - vedúca oddelenia

e-mail: iveta.kurcova@giraltovce.sk
Tel.č.: (+421) 54 486 39 06
mobil: (+421) 905 491 781

Účtovníctvo:

Anna Mihaľová
e-mail: anna.mihalova@giraltovce.sk
 
Katarína Havrilová
e-mail: katarina.havrilova@giraltovce.sk

Kontakt:

tel.č.:   (+421) 54 486 39 04
fax:      (+421) 054/732 23 01
 
 

Evidencia obyvateľstva, výber daní a poplatkov:

Ing. Tatiana Mitaľová
e-mail: tatiana.mitalova@giraltovce.sk
 
Darina Michliková
e-mail: darina.michlikova@giraltovce.sk

Kontakt:

tel.č.:   (+421) 54 486 39 05
fax:      (+421) 054/732 23 01
 

Pracovná doba

Pondelok          7:30 hod. - 15:30 hod.
Utorok               7:30 hod. - 15:30 hod.
Streda                7:30 hod. - 16:00 hod.
Štvrtok               7:30 hod. - 15:30 hod.
Piatok                 7:30 hod. - 15:00 hod.